Annonsera på Google

Vill du annonsera på Google?

Vi är experter på Google Adwords och Bing ads, dessutom ackrediterad Google Partner (Adwords).

Kundcase

Relevant kundcase via Google Adwords som är baserad på en prestationsjämförelse juli-november 2012 och juli-november 2013. Vi har jobbat med detta konto sedan maj 2013.

1 juli 2012 – 20 november 2012
Google CPC
16 köp, intäkt på 8 689 kr via Google Adwords

1 juli 2013 – 20 november 2013
Google CPC
102 köp, intäkt på 149 086 kr via Google Adwords

Köptillväxt på 637% (16 transaktioner => 102 transaktioner)
Intäktstillväxt på 1715% (8689 kr => 149 086 kr)

Transaktionsdatan via Google Analytics stämmer nästan överens med omvandlingsdatan via Adwords, med en avvikelse på 10%.

Hur jobbar vi?

Vi har en omfattande service som bland annat inkluderar skapande samt uppföljning och övervakning av reklamkampanjer på Google.

Vi börjar med att tillsammans med er sätta upp mål som ska uppnås med reklamkampanjerna. Utöver dessa mål utgår vi självklart alltid från förutsättningen att reklamkampanjen bör öka konverteringen och generera
fler affärsmöjligheter – alltid till de bästa priserna.

Därefter skapar vi ett nytt konto hos Google AdWords, finns redan ett konto ser vi till att konfigurationen
är korrekt. Vidare utformar vi nya kampanjer baserade på era affärsmål, produkter och tjänster etc. Om ni redan
har aktiva kampanjer, optimerar och granskar vi dem genom att lägga till och/eller ta bort annonsgrupper för att
uppnå de gemensamt satta målen.

Alla inställningar optimeras för varje enskild kampanj för
att på så sätt generera de bästa besöken för er verksamhet. Vi granskar den geografiska segmenteringen samt tidsschemat för annonserna och koordinerar hur kampanjerna bör lanseras på bästa sätt. Tillsammans med er analyserar vi ert behov gällande CPC (Cost Per Click: automatiskt/manuellt), rotation av annonser etc.
Vi granskar annonserna, kontrollerar stavningen, grammatiken och URL-målen.

Vi skapar dessutom nya annonser som är attraktiva, användbara och relevanta för de sökord som valts. Sökorden optimeras genom att studera kvalitet och relevans, irrelevanta sökord tas bort eller byts ut. Vidare utför vi kostnadskontroll för varje sökord och ser till att få de bästa placeringarna till de lägsta priserna.

Så att ni lätt kan se resultaten skickar vi er rapporter månadsvis. Viktigast av allt är de ständiga förbättringar och åtgärder vi gör för att se till att kampanjerna ständigt uppdateras.