Konverteringsoptimering

Vi optimerar dina kundflöden med hjälp av Google
Optimizer och/eller Visual Website Optimizer.

Vi är Visual Website Optimizer Certified Partner
och har därmed uppnått en hög nivå inom konverteringsoptimering.

Lita på oss om du vill öka din konverteringsgrad
och optimera dina besöksflöden.

Varje konverteringsoptimering är baserad på
en noggrann webbanalys med hjälp av Google Analytics
eller valfri verktyg som ni har installerat.

Sedan defineras en nollhypotes som är baserad på denna
webbanalys. Nollhypotesen utformas på det sättet att
vi utgår ifrån att en variation inte kommer att påverka
t.ex. konverteringsgraden på webbplatsen.

Ett website test kommer sedan att skapas för att
testa olika variationer med kontrollversionen
som är den ursprungliga versionen (ingen förändring).

Nollhypotesen kan förkastas om en variation vinner med 95% signifikans.
Denna variation kan i så fall implementeras.

Kontakta oss nu!