Tagga sina länkar till webbanalyser

Om du vill spåra dina marknadsföringskampanjer så erbjuder Google
ett verktyg som gör en så kallad länktaggning. Detta ger dig en detaljerad vy angående dina
marknadsföringsaktiviteter. Datan som vi samlar ihop genom att tagga länkar hjälper
oss för att göra bra beslut hur vi skall använda oss av marknadsbudgeten i framtiden.
Bra kampanjer intensifieras, dåliga kampanjer ses över eller stängs av.

Vi lägger till extra information genom länktaggningen till URL:n som vi använder
oss av i en annons, t.ex. en Google Adwords-annons. Den tekniska beteckningen för denna
information är “query string”. Här följer ett exempel:

http://www.sticht.se/landing_page.php?utm_campaign=nyhetsbrev0812
&utm_medium=email&utm_source=email&utm_content=text-only

Campaign, Medium, Source och Content kan man definera med hjälp av följande verktyg
som det går det att tagga länkar till diverse kampanjer med,
här är länken: Google URL Builder.

Viktigast är att fylla i fält som är markerade med *-tecken därför att dessa är obligatoriska.