Utvärdera och mäta framgången av ett nyhetsbrev

Någonsin tänkt på vad det faktiskt ger att skicka ut nyhetsbrev?

Det går ju att tagga länkar i ett nyhetsbrev med hjälp av detta
verktyg: Google URL Builder. Mer om detta i det här inlägget:
Google URL Builder
Viktigt är också att sätta upp mål i Google Analytics, så
att detta verktyg kan sedan rapportera om antalet besök
som har konverterat eller hoppat av i funneln. Mer om detta
i det här inlägget: Sätta upp mål i Google Analytics

Sedan – när man har taggat länkarna och gjort utskicket – kan man kolla
i Google Analytics hur det har gått. Genom att klicka på
=> Omvandlingar och sedan => Översikt under => Mål.

Mål<br /> i Google Analytics

Så här kan du se hur många som faktiskt har konverterat under den senaste tiden.

Mål<br /> i Google Analytics

Nästa fråga: hur kan man se hur många nyhetsbrevmottagare som faktiskt konverterade?
Klicka på => Trafikkällor => Sök => Kampanjer.

Navigering till kampanjtrafiken i Google Analytics

Och här kan du sedan se hur många som har konverterat genom det senaste nyhetsbrevutskicket
genom att klicka på => Målinställning 1

Kampanjtrafiken med mål i Google Analytics

Det var ju inte så fruktansvärt mycket som detta utskick hade givit. Kanske ett problem med spårningen?
Mer följer i ett annat inlägg.